Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi "Nasze Dzieci"  w Przyczynie Górnej powstało 1 lutego 2001r. W skład komitetu założycielskiego weszli: Bogumiła Barć (przewodnicząca), Maria Kopecka, Beata Motuzna, Paweł Mickiewicz i Dorota Wojtkowiak. Celem stowarzyszenia było niedopuszczenie do likwidacji Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej, którą to Rada Miasta i Gminy we Wschowie chciała z dniem 31 sierpnia 2001r. zamknąć. Po wielu rozmowach z władzami samorządowymi oraz zaangażowniu mieszkańców (szereg prac remontowych wykonanych samodzielnie), szkoła z dniem 3 września 2001r. otwarła swe drzwi dla uczniów.
   Stowarzyszenie od dnia 25 maja 2001r. jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład Zarządu wchodzą: Bogumiła Barć (prezes), Dorota Wojtkowiak (wiceprezes), Beata Misiewicz (skarbnik), Danuta Jemielewska (sekretarz) i Urszula Kwiatkowska. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Beatę Motuzną, Teresę Kalicińską i Edytę Fiebig.
   Stowarzyszenie na utrzymanie szkoły otrzymuje subwencję oświatową. Zabiega także o dodatkowe środki przez organizację festynów i zabaw. Stowarzyszenie stara się także pozyskiwać fundusze na realizację innych zadań poprzez pisanie projektów.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi "Nasze Dzieci"
Szkoła Podstawowa
Przyczyna Górna 34
67-400 Wschowa
tel.65 540 21 74©  by C&C