Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej działa od 1958r. Szczegółowe informacje o działaności pojawiają sie dopiero od 1966r. kiedy to zaczęto prowadzić kronikę. Przewodniczącą była wówczas Zofia Miksza Szemerej. W latach 1969-1973 funkcję tę pełniła Danuta Litorowicz. W grudniu 1973r. przewodniczącą Koła została Katarzyna Fijałkowska i pełni tę funkcję do dzisiaj. Długoletnimi członkiniami zarządu Koła były także: Michalina Borodziewicz (sekretarz), Jolanta Skorupińska (skarbnik) i Stanisława Karbowska.
  W okresie wieloletniej działalności opiekunami Koła Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej z ramienia Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych byli kolejno: Józef Grzegorczyk, Bogdan Litorowicz, Paweł Grys, Dionizy Nowak i Czesław Śladewski. Koła Gospodyń Wiejskich brało udział w organizacji dożynek, przygotowaniu wieńców dożynkowych oraz różnych uroczystościach okolicznościowych. 55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

 11 września 2013 roku w Sali Wiejskiej w Przyczynie Górnej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 55 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród zaproszonych gości byli : Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Grabka, zastępcy - Andrzej Nowicki i Stanisław Kowalczyk, Radny Powiatowy Wojciech Kuryłło, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży Krzysztof Rękoś, prezes Banku Spółdzielczego Sebastian Nietyksza oraz wiceprezes Michał Przyjemski, była instruktor w służbie doradztwa Halina Herkt, sołtys wsi Marek Krembuszewski, Rada Sołecka, były sołtys Ryszard Grys, dyrektor szkoły Maria Dominiak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Bogumiła Barć.

  Minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Katarzyny Fiałkowskiej długoletniej przewodniczącej Koła.
Uroczystość otwarła Kapela Podwórkowa „I to jest właśnie to” grając i śpiewając 100 lat dla członkiń Koła z okazji Jubileuszu.
 Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Jolanta Skorupińska, która po przywitaniu zaproszonych gości, przedstawiła w skrócie historię koła.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej założono 12 grudnia 1958r. Nie zachowały się dokumenty i nikt nie pamięta kto był pierwszą przewodniczącą Koła.

  Od roku 1966 do 1969 przewodniczącą KGW była pani Zofia Szemerej, potem 4 lata pani Danuta Litorowicz. Od 12.XII.1973 do XI.2012 roku tj. 39 lat przewodniczącą była pani Katarzyna Fijałkowska.
  Koło Gospodyń Wiejskich działało przy Kółkach Rolniczych a od roku 1979 przy Spółdzielni Kołek Rolniczych we Wschowie, od roku 1983 Koła należały do Miejsko- Gminnego Związku Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych we Wschowie. W 1994 roku nasze Koło przeszło pod Wojewódzki Związek Rolników Kołek i Organizacji Rolniczych w Lesznie.
 Od 2000 roku jesteśmy przy Okręgowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie i współpracujemy z panami Marianem Kasperskim i Jackiem Jankowiakiem.
  Naszymi opiekunami w Kółkach Rolniczych we Wschowie byli: Józef Grzegorczyk, Bogdan Litorowicz, Paweł Grys, Czesław Śladowski i Dionizy Nowak. Natomiast instruktorką w służbie doradztwa do spraw Wiejskiego Gospodarstwa Domowego przy Ośrodku Postępu Rolniczego w Bojanowie a potem w Lesznie do roku 1992 przez 13 lat była pani Halina Herkt.
  Od początku działalności do 1992 roku Kolo Gospodyń Wiejskich było ważną komórką społeczną na wsi. Chociażby ze względu na zakup piskląt. Rozprowadzaniem piskląt zajmowała się przez kilkanaście lat pani Katarzyna Fijałkowska. Osobiście lub z dziećmi powiadamiała gospodynie o godzinie przywozu piskląt z wylęgarni (jak wiemy nie było wtedy telefonów). Nie chce się wierzyć, że wieś w sezonie kupowała 2,5 tysiąca piskląt kurzych i 450 kaczych. Dziś przy domowych hodowlach drobiu jest z tego około 10%. Organizowano wtedy dziecińce dla dzieci na czas żniw, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki , choinkę noworoczną. Niektóre z tych imprez organizujemy do dziś.
  Wtedy czasy dla Kół Gospodyń Wiejskich były inne. Władze Urzędu Gminy, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bank Spółdzielczy, Centrala Ogrodniczo- Pszczelarska, Zakład Masarniczy pana Szaranka, Kołka Rolnicze pomagały Kołom, organizowały wyjazdy na pokazy, wycieczki itp. imprezy. Pani Halina Herkt organizowała kursy racjonalnego żywienia rodziny, gotowania, pieczenia, robótek na drutach, szydełkowania koronek, haftu, urządzania ogródków kwiatowych, terenów zielonych, upraw mało znanych warzyw a także układania bukietów z suchych kwiatów.
  W Wojewódzkim konkursie „Więcej owoców, kwiatów i warzyw” otrzymałyśmy nagrodę, była to elektryczna szatkownica do kapusty. Od 1980- 1999 roku za niewielką opłatą, wypożyczało ją 25 gospodyń, potem już tylko 2-3 bo czasy się zmieniły a kapustę można kupić poszatkowaną a najczęściej już ukiszoną.
  Dziś w dobie internetu gospodynie wymieniają się sprawdzonymi przepisami. Mało która szyje, robi na drutach czy uprawia ogródek warzywny.
  Ale jesteśmy nadal aktywne, chociażby w przygotowaniach do pierwszych we wsi w 1985 roku dożynek wiejskich a w 1993 roku do Dożynek Gminnych. Włączyłyśmy się do udziału w korowodzie dożynkowym oraz gościną dla zaproszonych gości i rolników z rodzinami, którzy przyszli na Święto Plonów. Przez kilka lat na dożynki gminne do innych wsi w ramach pomocy koleżeńskiej piekłyśmy ciasto.
  Od ponad 20 lat wieniec dożynkowy wykonuje pani Jolanta Skorupińska. Ewentualna nagroda musiała być przeznaczona na potrzeby wsi.
  Nasze Koło Gospodyń Wiejskich utrzymuje się ze składek. W ciągu roku organizujemy spotkania na sali wiejskiej z okazji karnawału, Dnia Kobiet, dnia Matki, przed żniwami i po żniwach oraz na Andrzejki. Co 5 lat uroczyście świętujemy jubileusze naszego Koła. Były też miłe przyjęcia z okazji jubileuszów członkiń a nawet marcowe imieniny, było wtedy 6 Krystyn oraz Tereski, Janki, Józi, Beaty, Marii, Kasi, Heleny.
  Cieszy nas wyremontowana sala wiejska w 2008 roku nowa kuchnia, ogrzewanie, wyposażenie. Szkoda nam małej salki, którą przerobiono na kuchnię w niej czułyśmy się bardziej kameralnie. Nasze panie Koła Grażyna Grys przez 15 lat tj. od 1993- 2008 roku prowadziła wynajem sali wiejskiej a teraz już 5 lat prowadzą tą działalność Urszula Kwiatkowska i Edyta Fiebig.
  W latach 1983-1990 w naszym Kole było 37 członkiń, w 2000 już tylko 23, a od 2013 roku jest 31 pań. Wśród członkiń najdłuższym stażem może poszczycić się pani Stanisława Karbowska- 48 lat członkostwa w Kole, trochę krócej bo 43 lata stażu mają panie Irena Zieniewicz i Jolanta Skorupińska.
  W latach 2004-2012 w zarządzie Koła była Katarzyna Fijałkowska, Jolanta Skorupińska i Stanisława Karbowska a od 2013 roku wybrano nowy zarząd i przewodniczącą Koła została Jolanta Skorupińska, pełni również funkcję skarbnika już od 35 lat a do zarządu weszły panie: Grażyna Litorowicz, Grażyna Grys i Beata Malara.
  Następnie wręczone zostały kwiaty dla pań, które posiadają najdłuższy staż. Kwiat dla wszystkich pań wręczyli prezesi Banku Spółdzielczego.
  Stosowne listy gratulacyjne, w których podkreślano olbrzymie zaangażowanie członkiń Koła w pracę społeczną, na ręce przewodniczącej przekazali Burmistrz Krzysztof Grabka i Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz pozostali zaproszeni goście.

  Jak na jubileusz przystało nie odbyło się bez tortu oraz ciepłego poczęstunku, który został przygotowany przez panią Jolantę Denesiuk i panie z Koła.
  Na zakończenie ponownie wystąpiła Kapela Podwórkowa przy której wszyscy bawili się świetnie, co było można zobaczyć po ilości osób tańczących na parkiecie.

   Obchody 55-lecia KGW Przyczyna Górna można uznać za udane. Szczególne podziękowania należą się przewodniczącej Koła Jolancie Skorupińskiej i paniom z KGW.

Tekst: Jolanta Skorupińska, Grażyna Grys
Foto: Zbigniew Frąckowiak

Zobacz galerię zdjęć...
Imprezy integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w 2011 roku.

Gospodynie domowe w ciągu roku szukając rozrywki spotykają się w sali wiejskiej aby porozmawiać, pożartować, powspominać, pośpiewać może i trochę ponarzekać…

  • Wigilia: Podczas niezwykle starannie przygotowanej uroczystości dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy i spożywano wigilijne potrawy. Miłym akcentem było przyjęcie dwóch nowych członkiń do naszego Koła.
  • „Wieczór Walentynkowy”. Pięknie udekorowane stoły z apetycznie wyglądającymi i świetnie smakującymi potrawami zachęcały do dobrej i wspólnej zabawy.
  • Pożegnanie ustępującego po 37 latach pracy sołtysa wsi Ryszarda Grysa a powitanie nowo wybranego Marka Krembuszewskiego. Były podziękowania, życzenia i chwile wzruszeń, odśpiewano gromkie sto lat dla obu panów.
  • Dzień Kobiet, Dzień Matki to spotkania na których były życzenia i kwiaty, pyszna kolacja i deser, przygotowany przez członkinie Koła. Wszystkim dopisał humor i były wspomnienia.
  • Udział w festynie szkolnym z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” – przygotowano zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych co wspaniale integrowało wszystkich biesiadników imprezy.
  • Spotkanie z okazji Jubileuszu naszych Pań: 10-lecie przynależności do koła obchodziły: Teresa Kalicińska i Krystyna Raginia, 5-lecie Krystyna Suchecka. Spotkanie miało charakter poważny ale tylko do kolacji, potem były żarty i kawały o „blondynkach” i „teściowych”.
  • „Małe Dożynki” to impreza najważniejsza w roku dla rolników. Zapraszamy Sołtysa i Radę Sołecką, wspólnie świętujemy, spożywamy ciepły posiłek i oczywiście chleb z tegorocznych plonów.
  • Dożynki Gminne – Tylewice – wieniec dożynkowy wykonała członkini Koła Jolanta Skorupińska. Za jej trud otrzymaliśmy nagrodę pocieszenia w kwocie 200zł. Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Wieś w Gminie” i nasza wieś zajęła zaszczytne II miejsce za Siedlnicą a przed Olbrachcicami. W tym konkursie również otrzymaliśmy środki finansowe, które zasiliły konto Rady Sołeckiej.
  • „Wieczór Andrzejkowy” ale tylko w nazwie. To kolejna okazja aby spotkać się i pokazać swoje umiejętności kulinarne. Jak większość spotkań Koła także i to miało charakter biesiadny.

Na każde spotkanie, panie same przygotowują potrawy, każda chce wypaść przed koleżankami jak najlepiej i każdej to się udaje, robią najsmakowiciej pachnąco i oczywiście najsmaczniej.

W Kole jest 27 członkiń.

Przewodnicząca: Katarzyna Fiałkowska
Skarbnik i sekretarz: Jolanta Skorupińska

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej - spotkanie z Burmistrzem Wschowy Krzysztofem GrabkąKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej
© 2012 by C&C