Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej działa od 1958r. Szczegółowe informacje o działaności pojawiają sie dopiero od 1966r. kiedy to zaczęto prowadzić kronikę. Przewodniczącą była wówczas Zofia Miksza Szemerej. W latach 1969-1973 funkcję tę pełniła Danuta Litorowicz. W grudniu 1973r. przewodniczącą Koła została Katarzyna Fijałkowska i pełni tę funkcję do dzisiaj. Długoletnimi członkiniami zarządu Koła były także: Michalina Borodziewicz (sekretarz), Jolanta Skorupińska (skarbnik) i Stanisława Karbowska.
  W okresie wieloletniej działalności opiekunami Koła Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej z ramienia Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych byli kolejno: Józef Grzegorczyk, Bogdan Litorowicz, Paweł Grys, Dionizy Nowak i Czesław Śladewski. Koła Gospodyń Wiejskich brało udział w organizacji dożynek, przygotowaniu wieńców dożynkowych oraz różnych uroczystościach okolicznościowych.JUBILEUSZ 60 LECIA 1958 - 2018
HISTORIA
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZYCZYNIE GÓRNEJ

Koło Gospodyń w Przyczynie Górnej założono 12. 12. 1958r. Nie wiadomo kto był pierwszą przewodniczącą i jaką rolę pełniła pani Helena Mała. Nie zachowały się żadne dokumenty.
Od 1966 r. przewodniczącą przez 3 lata była pani Zofia Szemerej a potem przez kolejne 4 lata pani Danuta Litorowicz. W grudniu 1973r. przewodniczącą Koła wybrano panią Katarzynę Fiałkowską, która pełniła tę funkcję do 2012r.
Koło Gospodyń Wiejskich należało do Kółka Rolniczego we Wschowie. Od 1979 do Spółdzielni Kółek Rolniczych we Wschowie. Kolejnymi opiekunami Koła byli: pan Józef Grzegorczyk, Bogdan Litorowicz, Paweł Grys i Dionizy Nowak. W 1983r. Koła    Gospodyń przejmuje Miejsko-Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wschowie. A od 1994r. Koła przechodzą pod Wojewódzki Związek Rolników, Kółek             i Organizacji Rolniczych w Lesznie z kolei od 2000r. jest to Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie z Prezesem panem Marianem Kasperskim              i Jackiem Jankowiakiem.
Ponieważ w Przyczynie Górnej nie ma Kółka Rolniczego nowa rejestracja z czerwca 2016r. w Okręgowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie daje nam podstawę prawną do prowadzenia działalności na terenie Gminy Wschowa.
Od 1970 r. Koło Gospodyń Wiejskich było ważną komórką społeczną na wsi. Organizowano dziecińce dla dzieci na czas żniw, Dzień Dziecka, choinkę itp. Wtedy też przewodnicząca Danuta Litorowicz zapoczątkowała rozprowadzanie z wylęgarni piskląt drobiu domowego. Potem Katarzyna Fiałkowska do 1992r a więc przez 19 lat, rozprowadzała je z domu, zawiadamiała o dostawie piskląt osobiście lub przez swoje dzieci (nie było wtedy telefonów). W sezonie od stycznia gospodynie kupowały od 2300 szt. piskląt kurzych             i 450szt. kaczych. W 1984r. kupiły 6 tyś.  piskląt kurzych i 600 kaczych. Wtedy kura była oczkiem w głowie gospodyni, bo jajka sprzedawano w sklepie na wagę. Dziś hoduje się po kilka sztuk na własne potrzeby.
Od 1979r. z urzędu specjalistką ds. gospodarstwa domowego przy Ośrodku Postępu Rolniczego w Bojanowie była pani Halina Herkt. To pani Halina zabiegała o produkty na potrzeby organizowanych kursów. W tych działaniach pomagał: Urząd Gminy, Mleczarnia, Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska”, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska i Masarnia. Odbywały się kursy gotowania, pieczenia, przygotowywania różnych surówek, deserów, układania bukietów z suchych kwiatów, pokazy przyjęć okolicznościowych oraz uprawy warzyw mało znanych (szparagi, dyni), uprawy boczniaka na słomianych balotach, uprawy truskawek na folii. Pani Halina rozprowadzała 200 róż, różne  kwiaty i krzewy ozdobne, powstawały wtedy, piękne ogródki kwiatowe a nagrodą za upiększanie swoich posesji były drzewa owocowe.
Zimą odbywało się darcie pierza oraz kursy szycia, robótek na drutach, haftu, szydełkowania i frywolitkowych koronek. Nasze hafty i serwetki były prezentowane na wystawach.
Organizowane były wycieczki krajoznawczo-turystyczne, wycieczki na pokazy do przykładowych gospodarstw rolniczych.
W 1971r. w Wojewódzkim Konkursie ,,Więcej warzyw, owoców i kwiatów” otrzymaliśmy nagrodę – elektryczną szatkownicę do kapusty. Korzystało z niej 25 gospodyń    i służyła nam do 1999r., do momentu, gdy w sklepach można było kupić już kapustę szatkowaną.
W 1977r. w konkursie ,,Najpiękniejsza Wieś w Województwie Leszczyńskim” zajęłyśmy III miejsce.
Gdy czasy się zmieniły od 1992r. przestano interesować się Kołami Gospodyń Wiejskich i po 13 lat zakończyła się współpraca z panią Haliną Herkt.
W 1985r. współorganizujemy pierwsze dożynki w gminie z wieńcem i korowodem, kolejne w 1993 r. z korowodem i  udziałem całej wsi, że na ulicy, nie miał nas kto oglądać       i podziwiać. Na boisku wiejskim przygotowałyśmy dla wszystkich chętnych grochówkę na 1500 porcji. Goście i delegacje gościły na sali wiejskiej. Na kolejne dożynki Powiatowo-Gminne musieliśmy czekać do 2015r. Wieś była pięknie udekorowana, przygotowano chleb, wieniec dożynkowy, korowód, stoiska z ciastem i ciepłym posiłkiem. Wszystko odbywało się na boisku wiejskim, tylko pogoda nie dopisała.
Obecnie członkinie naszego koła spotykają się przy Opłatku, Dnia Matki, Andrzejkach i bez okazji oraz w Dniu Kobiet, który organizuje dla nas sołtys wsi Ryszard Grys z Radą Sołecką.
Uroczyście obchodzimy jubileusze Koła, przewodniczącej, rocznice członkostwa naszych Pań oraz jubileusze pracy sołtysa. W 2006r. obchodziłyśmy imieniny solenizantek marcowych, których było aż 18. Współpracujemy z Parafią św. Jadwigi Królowej we Wschowie ze szkołą w Przyczynie Górnej( na festyny lepimy pierogi ok. 1000 szt.). Niestety w 2018r. zakończyła się współpraca ze szkołą ze względu na jej likwidację. Trzeba dodać, że przez wiele lat dyrekcja szkoły użyczała nam miejsca na spotkania, ponieważ sala wiejska nie miała ogrzewania.
Nasza działalność opiera się również na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego, który zapewnia nam pani Grażyna Grys organizując wycieczki: do teatru(operetki) w Poznaniu, do Wrocławia, Międzyzdrojów, Trzęsacza, Lichenia, Drezna, Pragi, na kręgle do Włoszakowic oraz  rowerowe wycieczki po okolicach. Ostatnio planowany rejs statkiem po Odrze, nie odbył się z powodu, niskiego stanu wody w rzece.
W 2008r.w naszej sali wiejskiej odbył się gruntowny remont, z małej salki powstała duża kuchnia, zakupiono meble, naczynia, lodówki, chłodnie. Zmodernizowano toalety, szatnię, scenę, założono centralne ogrzewanie i klimatyzację. Sołtys Ryszard Grys z wielkim zaangażowaniem dba o utrzymanie czystości i  poprawę jakości sali wiejskiej. Wypożyczaniem naczyń od 1993 roku przez 15 lat zajmowała się pani Grażyna Grys.
W listopadzie 2012r. zmarła przewodnicząca Koła Katarzyna Fiałkowska, pełniła tę funkcję 39 lat. Natomiast skład zarządu zmieniał się co kilka lat. W styczniu 2013r. wybrano nową Przewodniczącą Koła: Jolantę Skorupińską i  zarząd w składzie: Grażyna Grys, Grażyna Litorowicz i Beata Malara.
Pani Jolanta Skorupińska od 39 lat jest skarbnikiem a od 48 lat kronikarzem Koła. Jak widać powstały już 2 tomy kronik z naszej działalności. W tym roku zrobiła już 27 wieniec dożynkowy, wykonane były z kłosów zbóż, ziaren, kwiatów itp. Przedstawiały one między innymi: maszyny rolnicze, ratusz, kościół Przyczyny Górnej na 800-lecie wsi oraz inne tradycyjne, oczywiście każdy inny. Nagrody za wykonanie wieńcy dożynkowych przeznaczone zostały na potrzeby wsi.
Dodam jeszcze, że wykonane przez panią Grażynę Grys 260szt. szydełkowe sopelki, aniołki i gwiazdki zdobią choinki na Boże Narodzenie w naszym kościele a panie Teresa Blinkowska, Barbara Jakubczak, Grażyna Litorowicz, Stanisława Karbowska i  Jolanta Skorupińska występują w chórze Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie.
Były lata, że nasze Koło liczyło 23 panie, potem 38 a obecnie jest nas 36. Najdłuższym stażem członkostwa może poszczycić się Stanisława Karbowska 53 lata, nieco krócej bo 48 lat Irena Zieniewicz i  Jolanta Skorupińska. Najkrótszy staż mają 4 panie -2 lata.
Dziś świętujemy zaszczytny Jubileusz 60 lecie założenia Koła Gospodyń Wiejskich    w Przyczynie Górnej i z tej okazji życzę sobie i koleżankom z Koła oraz gościom zdrowia          i spotkania na następnym Jubileuszu za 5 lat a dzisiaj miłego świętowania aby na długo zostało nam w pamięci.

Przewodnicząca KGW
   Jolanta Skorupińska 

Zobacz galerię zdjęć... 55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

 11 września 2013 roku w Sali Wiejskiej w Przyczynie Górnej odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 55 lat istnienia Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród zaproszonych gości byli : Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka, Burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Grabka, zastępcy - Andrzej Nowicki i Stanisław Kowalczyk, Radny Powiatowy Wojciech Kuryłło, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i młodzieży Krzysztof Rękoś, prezes Banku Spółdzielczego Sebastian Nietyksza oraz wiceprezes Michał Przyjemski, była instruktor w służbie doradztwa Halina Herkt, sołtys wsi Marek Krembuszewski, Rada Sołecka, były sołtys Ryszard Grys, dyrektor szkoły Maria Dominiak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Bogumiła Barć.

  Minutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Katarzyny Fiałkowskiej długoletniej przewodniczącej Koła.
Uroczystość otwarła Kapela Podwórkowa „I to jest właśnie to” grając i śpiewając 100 lat dla członkiń Koła z okazji Jubileuszu.
 Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Jolanta Skorupińska, która po przywitaniu zaproszonych gości, przedstawiła w skrócie historię koła.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej założono 12 grudnia 1958r. Nie zachowały się dokumenty i nikt nie pamięta kto był pierwszą przewodniczącą Koła.

  Od roku 1966 do 1969 przewodniczącą KGW była pani Zofia Szemerej, potem 4 lata pani Danuta Litorowicz. Od 12.XII.1973 do XI.2012 roku tj. 39 lat przewodniczącą była pani Katarzyna Fijałkowska.
  Koło Gospodyń Wiejskich działało przy Kółkach Rolniczych a od roku 1979 przy Spółdzielni Kołek Rolniczych we Wschowie, od roku 1983 Koła należały do Miejsko- Gminnego Związku Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych we Wschowie. W 1994 roku nasze Koło przeszło pod Wojewódzki Związek Rolników Kołek i Organizacji Rolniczych w Lesznie.
 Od 2000 roku jesteśmy przy Okręgowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Lesznie i współpracujemy z panami Marianem Kasperskim i Jackiem Jankowiakiem.
  Naszymi opiekunami w Kółkach Rolniczych we Wschowie byli: Józef Grzegorczyk, Bogdan Litorowicz, Paweł Grys, Czesław Śladowski i Dionizy Nowak. Natomiast instruktorką w służbie doradztwa do spraw Wiejskiego Gospodarstwa Domowego przy Ośrodku Postępu Rolniczego w Bojanowie a potem w Lesznie do roku 1992 przez 13 lat była pani Halina Herkt.
  Od początku działalności do 1992 roku Kolo Gospodyń Wiejskich było ważną komórką społeczną na wsi. Chociażby ze względu na zakup piskląt. Rozprowadzaniem piskląt zajmowała się przez kilkanaście lat pani Katarzyna Fijałkowska. Osobiście lub z dziećmi powiadamiała gospodynie o godzinie przywozu piskląt z wylęgarni (jak wiemy nie było wtedy telefonów). Nie chce się wierzyć, że wieś w sezonie kupowała 2,5 tysiąca piskląt kurzych i 450 kaczych. Dziś przy domowych hodowlach drobiu jest z tego około 10%. Organizowano wtedy dziecińce dla dzieci na czas żniw, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki , choinkę noworoczną. Niektóre z tych imprez organizujemy do dziś.
  Wtedy czasy dla Kół Gospodyń Wiejskich były inne. Władze Urzędu Gminy, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bank Spółdzielczy, Centrala Ogrodniczo- Pszczelarska, Zakład Masarniczy pana Szaranka, Kołka Rolnicze pomagały Kołom, organizowały wyjazdy na pokazy, wycieczki itp. imprezy. Pani Halina Herkt organizowała kursy racjonalnego żywienia rodziny, gotowania, pieczenia, robótek na drutach, szydełkowania koronek, haftu, urządzania ogródków kwiatowych, terenów zielonych, upraw mało znanych warzyw a także układania bukietów z suchych kwiatów.
  W Wojewódzkim konkursie „Więcej owoców, kwiatów i warzyw” otrzymałyśmy nagrodę, była to elektryczna szatkownica do kapusty. Od 1980- 1999 roku za niewielką opłatą, wypożyczało ją 25 gospodyń, potem już tylko 2-3 bo czasy się zmieniły a kapustę można kupić poszatkowaną a najczęściej już ukiszoną.
  Dziś w dobie internetu gospodynie wymieniają się sprawdzonymi przepisami. Mało która szyje, robi na drutach czy uprawia ogródek warzywny.
  Ale jesteśmy nadal aktywne, chociażby w przygotowaniach do pierwszych we wsi w 1985 roku dożynek wiejskich a w 1993 roku do Dożynek Gminnych. Włączyłyśmy się do udziału w korowodzie dożynkowym oraz gościną dla zaproszonych gości i rolników z rodzinami, którzy przyszli na Święto Plonów. Przez kilka lat na dożynki gminne do innych wsi w ramach pomocy koleżeńskiej piekłyśmy ciasto.
  Od ponad 20 lat wieniec dożynkowy wykonuje pani Jolanta Skorupińska. Ewentualna nagroda musiała być przeznaczona na potrzeby wsi.
  Nasze Koło Gospodyń Wiejskich utrzymuje się ze składek. W ciągu roku organizujemy spotkania na sali wiejskiej z okazji karnawału, Dnia Kobiet, dnia Matki, przed żniwami i po żniwach oraz na Andrzejki. Co 5 lat uroczyście świętujemy jubileusze naszego Koła. Były też miłe przyjęcia z okazji jubileuszów członkiń a nawet marcowe imieniny, było wtedy 6 Krystyn oraz Tereski, Janki, Józi, Beaty, Marii, Kasi, Heleny.
  Cieszy nas wyremontowana sala wiejska w 2008 roku nowa kuchnia, ogrzewanie, wyposażenie. Szkoda nam małej salki, którą przerobiono na kuchnię w niej czułyśmy się bardziej kameralnie. Nasze panie Koła Grażyna Grys przez 15 lat tj. od 1993- 2008 roku prowadziła wynajem sali wiejskiej a teraz już 5 lat prowadzą tą działalność Urszula Kwiatkowska i Edyta Fiebig.
  W latach 1983-1990 w naszym Kole było 37 członkiń, w 2000 już tylko 23, a od 2013 roku jest 31 pań. Wśród członkiń najdłuższym stażem może poszczycić się pani Stanisława Karbowska- 48 lat członkostwa w Kole, trochę krócej bo 43 lata stażu mają panie Irena Zieniewicz i Jolanta Skorupińska.
  W latach 2004-2012 w zarządzie Koła była Katarzyna Fijałkowska, Jolanta Skorupińska i Stanisława Karbowska a od 2013 roku wybrano nowy zarząd i przewodniczącą Koła została Jolanta Skorupińska, pełni również funkcję skarbnika już od 35 lat a do zarządu weszły panie: Grażyna Litorowicz, Grażyna Grys i Beata Malara.
  Następnie wręczone zostały kwiaty dla pań, które posiadają najdłuższy staż. Kwiat dla wszystkich pań wręczyli prezesi Banku Spółdzielczego.
  Stosowne listy gratulacyjne, w których podkreślano olbrzymie zaangażowanie członkiń Koła w pracę społeczną, na ręce przewodniczącej przekazali Burmistrz Krzysztof Grabka i Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka oraz pozostali zaproszeni goście.

  Jak na jubileusz przystało nie odbyło się bez tortu oraz ciepłego poczęstunku, który został przygotowany przez panią Jolantę Denesiuk i panie z Koła.
  Na zakończenie ponownie wystąpiła Kapela Podwórkowa przy której wszyscy bawili się świetnie, co było można zobaczyć po ilości osób tańczących na parkiecie.

   Obchody 55-lecia KGW Przyczyna Górna można uznać za udane. Szczególne podziękowania należą się przewodniczącej Koła Jolancie Skorupińskiej i paniom z KGW.

Tekst: Jolanta Skorupińska, Grażyna Grys
Foto: Zbigniew Frąckowiak

Zobacz galerię zdjęć...
Imprezy integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich w 2011 roku.

Gospodynie domowe w ciągu roku szukając rozrywki spotykają się w sali wiejskiej aby porozmawiać, pożartować, powspominać, pośpiewać może i trochę ponarzekać…

  • Wigilia: Podczas niezwykle starannie przygotowanej uroczystości dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy i spożywano wigilijne potrawy. Miłym akcentem było przyjęcie dwóch nowych członkiń do naszego Koła.
  • „Wieczór Walentynkowy”. Pięknie udekorowane stoły z apetycznie wyglądającymi i świetnie smakującymi potrawami zachęcały do dobrej i wspólnej zabawy.
  • Pożegnanie ustępującego po 37 latach pracy sołtysa wsi Ryszarda Grysa a powitanie nowo wybranego Marka Krembuszewskiego. Były podziękowania, życzenia i chwile wzruszeń, odśpiewano gromkie sto lat dla obu panów.
  • Dzień Kobiet, Dzień Matki to spotkania na których były życzenia i kwiaty, pyszna kolacja i deser, przygotowany przez członkinie Koła. Wszystkim dopisał humor i były wspomnienia.
  • Udział w festynie szkolnym z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” – przygotowano zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych co wspaniale integrowało wszystkich biesiadników imprezy.
  • Spotkanie z okazji Jubileuszu naszych Pań: 10-lecie przynależności do koła obchodziły: Teresa Kalicińska i Krystyna Raginia, 5-lecie Krystyna Suchecka. Spotkanie miało charakter poważny ale tylko do kolacji, potem były żarty i kawały o „blondynkach” i „teściowych”.
  • „Małe Dożynki” to impreza najważniejsza w roku dla rolników. Zapraszamy Sołtysa i Radę Sołecką, wspólnie świętujemy, spożywamy ciepły posiłek i oczywiście chleb z tegorocznych plonów.
  • Dożynki Gminne – Tylewice – wieniec dożynkowy wykonała członkini Koła Jolanta Skorupińska. Za jej trud otrzymaliśmy nagrodę pocieszenia w kwocie 200zł. Podczas dożynek zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Wieś w Gminie” i nasza wieś zajęła zaszczytne II miejsce za Siedlnicą a przed Olbrachcicami. W tym konkursie również otrzymaliśmy środki finansowe, które zasiliły konto Rady Sołeckiej.
  • „Wieczór Andrzejkowy” ale tylko w nazwie. To kolejna okazja aby spotkać się i pokazać swoje umiejętności kulinarne. Jak większość spotkań Koła także i to miało charakter biesiadny.

Na każde spotkanie, panie same przygotowują potrawy, każda chce wypaść przed koleżankami jak najlepiej i każdej to się udaje, robią najsmakowiciej pachnąco i oczywiście najsmaczniej.

W Kole jest 27 członkiń.

Przewodnicząca: Katarzyna Fiałkowska
Skarbnik i sekretarz: Jolanta Skorupińska

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej - spotkanie z Burmistrzem Wschowy Krzysztofem GrabkąKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie GórnejKoło Gospodyń Wiejskich w Przyczynie Górnej
© by C&C